top of page

Přednášející

Na koho se můžete těšit?

image.jpeg

Mgr. Jaroslav Valůch

Společnosti Transitions a Elpida poskytují již přes 5 let mediálně vzdělávací služby pro starší dospělé a seniory. Původní snaha pomoci seniorům vypořádat se s hrozbami dezinformací a řetězových mailů skrze ověřování informací doznala řady úprav poté, co co se do projektu zapojili právě senioři. Jaroslav Valůch, koordinátor projektu se ve své prezentaci podělí o praktické zkušenosti a vhledy z více než třech stovek akcí v různých koutech české republiky. Poodhalí osvědčené postupy i slepé uličky „boje s dezinformacemi“ a navrhne možnosti dalšího rozvoje, který musí nevyhnutelně více zapojit poznatky z oblasti neurověd, behaviorální psychologie a duševního zdraví.

Mediální (ne)jistota dříve narozených – příběh jednoho mediálně vzdělávacího projektu

Honza Kohut.jpg

Honza Kohut

Umělá inteligence není zcela určitě jenom nástroj pro podvádění nebo usnadnění si psaní seminárních a závěrečných prací. Na přednášce se dozvíte, jak používat umělou inteligenci, abyste se učili rychleji a efektivněji. Konkrétně zjistíte, jak díky AI stimulovat takové mentální procesy, o kterých z kognitivní psychologie víme, že nám pomáhají si informace lépe zapamatovat a dobře je pochopit.

Jak se díky AI učit rychleji a efektivněji

dalibor_kucera-(Small).jpg

doc. PhDr. Dalibor Kučera, Ph.D.

Neo v Matrixu, Douglas Quaid v Total Recall, Joel Barish ve Věčném svitu neposkvrněné mysli, Wade Watts v Ready Player One a další filmové postavy mají zkušenost s připojováním ke kyberprostoru. Proč to dělají? Během workshopu prozkoumáme motivace těchto postav a pokusíme s nimi sdílet jejich zážitky.

Cinematická virtuální realita – budoucnost experimentální psychologie?

Staněk.jpeg

mgr. Jakub Staněk, Ph.D.

Profesionální hraní videoher se v dnešní době již stalo stabilní profesí, která se týká tisíců lidí. I

přesto ovšem zatím existuje velmi málo odborných psychologických studií, které by možnost

působení psychologů v esportu mapovalo. V rámci této přednášky budou představeny závěry a

zjištění disertační studie, která se zaměřila na zmapování psychologického profilu

profesionálních hráčů, potřeb, se kterými by psycholog v esportu mohl pomoci, a také klíčové

výkonové kompetence profesionálního hráče, které byly ve studii odhaleny.

Psychologie v e-sportu

Andrea Kretíková.JPG

Mgr. Andrea Kretíková, MSC.

Budete mít možnost seznámit se se staro-novým fenoménem nejen digitálního světa, jehož potenciální obětí může být kdokoliv z nás nehledě na věk, gender nebo postavení.

Kyberšikana bude představena z teoretického a akademického pohledu, a především z pedagogické a psychoterapeutické praxe.

Pojetí workshopu tak odráží fakt, že kyberšikana zasahuje svou povahou do mnoha oborů vědy a praxe a je nezbytné při jejím zkoumání a práci s ní využívat multidisciplinárního přístupu.

Kyberšikana (nejen) z pohledu psychoterapeutické praxe

Navrátil.jpeg

ING. Jiří Navrátil

Každý z nás má v rámci jednoho dne k dispozici 86400 sekund. Jak s tím časem naložíme? Co máme pod kontrolou a co nikoli? Do čeho investujeme minimum času a co nám stojí za větší časovou dotaci? Jak by měl z pohledu času vypadat ideální pracovní den? Jak to bude se dnem odpočinkovým či dovolenkovým? Víme, kde chceme čas ubrat a kde přidat? Ví to také naše okolí? Respektuje to? Budeme na konci dnešního dne spokojeni s tím, jak jsme naložili se sekundami tohoto dne? Zlepšilo se využití našeho času oproti včerejšku? Budeme na konci svého života spokojeni s tím, jak jsme naložili se svými dny? Co považujeme za svoje data? Co o sobě chceme šířit a co chceme uchovat jen pro blízké a co jen pro sebe? Co děláme pro to, aby tomu tak bylo? Jak poznáme, že
tomu tak je? Co děláme pro to, abychom o data nepřišli? Co děláme pro to, abychom
některá data sprovodili ze světa a některá data uchovali pro příští generace?

Vlastníte svůj čas a svoje data?

Božík.jpg

Mgr. Michal Božík

 Tutor se ve workshopu bude věnovat tématu digitální rovnováhy (digital well-being), zároveň se podívá na nejvýraznější rizika používání digitálních technologií (DT), která tuto duševní rovnováhu mohou ohrožovat. Vědomé rodičovství je postaveno na porozumění čtyřem klíčovým proměnným, které určují, zda bude používání DT problematické, či nikoli.

Digitálna rovnováha - Sprevádzanie detí svetom technológií"

Vlček.jpg

Mgr. BcA. Miroslav Vlček, Ph.D.

Neo v Matrixu, Douglas Quaid v Total Recall, Joel Barish ve Věčném svitu neposkvrněné mysli, Wade Watts v Ready Player One a další filmové postavy mají zkušenost s připojováním ke kyberprostoru. Proč to dělají? Během workshopu prozkoumáme motivace těchto postav a pokusíme s nimi sdílet jejich zážitky.

Buď Neo. Proč se filmové postavy připojují ke kyberprostoru?

image.png

mgr. josef kundrát, Ph.D.

Nové technologie, v poslední době především rozvoj generativních jazykových modelů, jsou spojeny s vysokou mírou očekávání, ale také obavami ohledně negativních dopadů na společnost, soukromí, pracovní trh a další oblasti. Prožívání nejistoty spojené s adaptací na rychlý technologický vývoj je přirozenou lidskou reakcí. V době zhoršující se bezpečnostní situace je nejistota umocněna otázkami spojenými s využitím technologií v oblasti např. hybridního boje a dezinformačního působení na veřejný prostor. Tolerance nejistoty představuje důležitou složku naší odolnosti s velkým vlivem na schopnosti adaptovat se, rozpoznávat v současném vývoji příležitosti i významná rizika. Zaměříme na odolnost vůči nejistotě jako důležité výzkumné téma, ale také zásadní vlastnost s potenciálem ji rozvíjet a kultivovat.

Odolnost vůči nejistotě jako klíčová vlastnost v době nástupu umělé inteligence

Osadníková.jpg

Mgr. Vladimíra Osadníková

Workshop : "Vliv sociálních sítí na sebeobraz a poruchy příjmu potravy" je

zaměřen na prozkoumání dopadů sociálních médií na vnímání vlastního těla a vztahu

mezi užíváním sociálních sítí a rozvojem poruch příjmu potravy .

Účastníci budou diskutovat o tom, jaký vliv mají ideály krásy a "perfektních" těl

prezentované na sociálních sítích na sebeobraz jednotlivců, vnímání vlastního těla,

sebevědomí a sebehodnocení, a jak tyto faktory mohou vést k narušení zdravého vztahu k

jídlu a tělu. Workshop se zaměřuje na identifikaci rizikového chování a strategie

prevence, které mohou pomoci jedincům lépe zvládat tlak a nerealistické standardy

propagované online prostředím a mohou podpořit zdravé sebevědomí.

Vliv sociálních sítí na sebeobraz a poruchy příjmu potravy

Malůš.jpg

Mgr. Marek Malůš, Ph.D.

Přednáška se zabývá historickým přehledem a současným pohledem na výzkum omezené zevní stimulace (anglicky chamber REST, populárně terapie tmou).

S účastníky se pan doktor Malůš podělí o desetileté zkušenosti výzkumníka a terapeuta v podmínkách senzorické deprivace. Důraz bude kladen, jak na porozumění odbornému backgroundu, tak i praktickým otázkám spojeným s pobytem ve tmě, tichu a o samotě, včetně možných preventivních až terapeutických efektů na duševní i tělesnou rovinu.

Zejména zajímavá a jako velmi nosná se jeví oblast redukce návykového a závislostního chování, která nyní hledá svůj aplikační potenciál právě v oblasti (nad)užívání digitálních technologií

Terapie tmou jako detox (nejen) od sociálních sítí

Romana.jpg

PhDr., Mgr. Romana Mazalová, Ph.D.

Do světa reklamy vstoupil mocný hráč - umělá inteligence. Ta otevřela dveře nejen novým marketingovým možnostem, ale i otázkám

a etickým dilematům. Přednáška odhalí základní principy fungování AI v reklamě a marketingu. Ukážeme si, jak tyto technologie

umí analyzovat vaše on-line chování a jak s neuvěřitelnou přesností predikují vaše nákupní preference. Jak se tvoří reklamní obsah

šitý na míru individuálním potřebám, aniž bychom si to uvědomovali?

Reklama v době AI: přesné zacílení, snadné ovlivnění a etická dilemata

Onlyfans Tereza B..jpg

Mgr. Terezie Babilonová

Přednáška se bude věnovat tématu OnlyFans, inovativní internetové platformě, jež je známá především díky distribucisexuálně explicitního materiálu. S nárůstem popularity této platformy  se v posledních letech pojí také množství kontroverzí jako je zapojení nezletilých do prodeje explicitního obsahu, dětská pornografie nebo obchodování se sexem.

Evoluce digitální erotiky

Adamkovič.JPG

mgr. MatúŠ Adamkovič, Ph.D.

V roce 2022 byla porucha v důsledku hraní digitálních her (gaming disorder) implementována do diagnostického manuálu ICD-11, což však přineslo množství kontroverzí. Souvisely především se zadefinovanou symptomatologií, způsobem měření či potencionálními rizikovými faktory.

Nedostatek kvalitativních studií se shledal s kritikou, jelikož právě ty jsou esenciální pro lepší identifikaci toho, co problematické hraní digitálních her vlastně je.

V současnosti jsou digitální hry volnočasovou aktivitou pro více než tři miliardy lidí. Navzdory benefitům hraní se u některých osob mohou vyvinout problematické vzorce herního chování, potenciálně ústící do psychopatologie.

Čo (ne)vieme o gaming disorder

heřmánková patočková.png

Mgr. Marianna Heřmánková a Mgr. Dorota Pačková

Jak udělat internet bezpečnějším? Tuto otázku si v IPčku klademe již 12 let, od té doby, co na internetu zpřístupňujeme odbornou psychologickou pomoc 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, anonymně a zdarma prostřednictvím naší chatové linky pomoci a krizové linky pomoci. Vnímáme internet jako místo, kde často hledáme odpovědi na důležité otázky týkající se duševního zdraví, a právě tehdy by podle nás měla být dostupná odborná pomoc. V přednášce představíme naši práci a pomoc, kterou šíříme nejen na Slovensku, ale i v České republice, a také představíme projekt Online terénní práce, za kterým stojí skupina odborných kyberpsychologů a kyberpsycholožek, kteří denně mapují a monitorují, co mladí lidé na internetu vyhledávají, kdy mají potíže, a intervenují škodlivý obsah na internetu.

IPčko: Jak udělat internet bezpečnějším?

Hummel.png

Mgr. Michal Hummel

Koučování používá ve své praxi čím dál větší množství psychologů. Na přednášce pana magistra Hummela se dozvíte, proč tomu tak je, a jak může koučování obohatit a rozšířit třeba i vaši budoucí profesní praxi. Prozkoumáme, co koučování skutečně obnáší, jaké jsou jeho základní principy a jak ho používat v on-line prostředí. A nakonec se zaměříme na možnosti uplatnění koučovacích metod ve světě psychologie, jejich využití jako efektivní startovací techniky pro začínající psychology a jako bezpečného způsobu komunikace s klienty.

Online koučování v psychologii

Seznam hostů postupně prozrazujeme zde i na našem instagramu. Zůstaňte s námi pro další novinky!

bottom of page